Illustration till barnboken ’Lilla Musen flyttar in’ av Helena Jeppe