Illustrationer tillboken ’ Lilla Musen flyttar in’ av Helena Jeppe