Illustration till boken ’Lilla Musen flyttar in’ av Helena Jeppe